Martine Fournier

Vlaams Volksvertegenwoordiger

Martine Fournier werd op 29 juni 1965 geboren als jongste kind van Etienne en Nicole. Ze groeide op in Menen samen met haar 3 broers. Martines vader had een brandstoffenzaak en zo kreeg ze van jongs af aan ondernemerszin mee. Na haar secundair in het Instituut de H.Familie te Tielt werkte Martine een paar jaar mee in de zaak van haar ouders. Toen ze de tijd rijp vond, begon ze haar eigen damesboetiek te Menen. Ze bleef haar handelszaak uitbaten tot ze op het kabinet begon te werken.  

Na de geboorte van haar twee kinderen, Sebastien (°1988) en Clementine (°1989) en de opstart van haar zaak, engageerde Martine zich in allerlei verenigingen. Het eerste contact met het verenigingsleven kwam er toen Martine gevraagd werd als meter van KOESTER, een project rond het palliatief begeleiden van kinderen met kanker. Samen met de wielerclub ‘De Pedaalridder’ verzamelde ze in enkele maanden tijd meer dan 1.650.000 Bfr. Via het plaatselijk straatcomité werd ze later actief binnen Unizo, waaronder enkele jaren als voorzitter. Omdat ze vond dat de middenstand niet altijd in een positief daglicht stond te Menen richtte ze samen met Unizo de Awards op. Die prijsuitreiking is in enkele jaren uitgegroeid tot een groots evenement met positieve aandacht voor ondernemers.     

Haar eerste stappen in de politiek kwamen er toen Yves Leterme haar vroeg om deel te nemen aan de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in 2004. Na deze verkiezingen kon Martine Fournier aan de slag op het kabinet van minister-president Yves Leterme. Op zijn privé-secretariaat zorgde ze samen met haar collega’s dat op alle vragen van de mensen een antwoord kwam. Daarnaast volgde Martine de lokale dossiers op en bezocht ze samen met de minister-president talloze bedrijven in West-Vlaanderen. Zo leerde ze de streek én de werkgelegenheid in haar provincie goed kennen.

Martine vond de periode op het kabinet een bijzonder interessante periode, want ze leerde de politiek en de wisselwerking tussen de regering en het parlement van binnenuit kennen. Het is bijgevolg nu heel interessant om aan de andere kant te staan. Het meest belangwekkende wat Martine van Yves Leterme leerde, was zijn contact met de mensen, met alle mensen, kortom openstaan voor iedereen. Vlot bereikbaar zijn en steevast eerlijk antwoorden zijn ook dingen die Martine hoog in het vaandel voert.    

In haar vrije tijd geniet Martine samen met haar partner Pierre van haar vier kleinkinderen: Julia, Henri, Léon en Julien. 

 

Politiek in Menen:

In 2006 nam Martine Fournier voor de eerste maal deel aan de gementeraadsverkiezingen. Ze werd door de plaatselijke CD&V-afdeling gevraagd om op de tweede plaats te staan. Ze haalde bij de verkiezingen in oktober 1.362 voorkeurstemmen. CD&V Menen sloot een coalitie met sp.a/spirit en zo startte Martine, samen met haar partijgenoten Lut Ghesquire en Berenice Bogaert, in het schepencollege van Stad Menen.

Als Eerste Schepen van Stad Menen was Martine bevoegd voor middenstand, lokale economie, jeugd, ICT, mobiliteit en verkeer.

Op 14 oktober 2012 werd Martine, als lijsttrekster van de CD&V, stemmenkampioene van Menen. 2.464 Menenaars gaven haar het vertrouwen om de gevolgde koers verder te zetten. Samen met N-VA en Open VLD werd een coalitie gesmeed. Zo werd Martine Fournier vanaf januari 2013 de eerste vrouwelijke burgemeester van Menen. Zij was bevoegd voor algemene coördinatie, brandweer, politie, pers en communicatie, burgerlijke stand, bevolking, begraafplaatsen en externe betrekkingen.

Na de verkiezingen van oktober 2018 was CD&V de grootte overwinnaar. Het aantal zetels steeg van 8 naar 10 en Martine kreeg 3.641 voorkeurstemmen achter haar naam. Toch besloten de partijen sp.a, Open VLD en N-VA om de winnaar buiten spel te zetten en een coalitie te vormen zonder CD&V. 

Poltitiek in Vlaanderen:

Voor de federale verkiezingen in 2007 verliet Yves Leterme de Vlaamse Regering, hij werd opgevolgd door Kris Peeters. Dit zorgde ervoor dat Hilde Crevits Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur werd. Aangezien Martine Fournier de eerste opvolger was, mocht ze op 4 juli 2007 de eed afleggen als Vlaams Volksvertegenwoordiger. Tijdens de Vlaamse verkiezingen van 2009 stond Martine op de vierde plaats in West-Vlaanderen. CD&V haalde een schitterende overwinning en Martine werd rechtstreeks verkozen. Zo zat Martine haar tweede termijn in het Vlaams Parlement.  Door Martines ervaring met het ondernemerschap en de kennis van behandelde thema’s op het kabinet werden de commissies “Economie, Sociale Economie en Werk” en de commissie “Jeugd, Media, Cultuur en Sport” een natuurlijke keuze.

Na een vruchtbare legislatuur kreeg Martine de derde plaats aangeboden op de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement. Haar vele werk en de doordachte campagne hebben Martine op 25 mei 2014 geen windeieren gelegd. Ze kreeg 18.088 bolletjes achter haar naam waardoor ze, van alle zittende Vlaamse Parlementsleden, het meeste vooruitgang boekte. Kortom, een prima resultaat!

In de vorige legislatuur heeft Martine haar werkdomein verder verruimd. Ze behield haar zitje in de Commissie Economie en Werk en breidde haar takenpakket uit met een effectieve plaats in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Van daaruit heeft ze hoofdzakelijk de grote en minder grote West-Vlaamse dossiers behartigd. 

Bij de laatste verkiezingen van 2019 was Martine opnieuw kandidaat op de derde plaats voor het Vlaams Parlement. Het globale verkiezingsresultaat voor CD&V kon beter, maar toch was Martine tevreden 19.417 voorkeurstemmen. Op die manier kon ze haar mandaat verder zetten in het Vlaamse Parlement. Ze zetelt de komende jaren verder in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken en daarnaast in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme.

Meer informatie over wat Martine in het Vlaams Parlement verwezenlijkt, vind je hier.

Nieuws

Opstart complex project N8 is niet wat stakeholders vragen

Vrijdag besliste de Vlaamse Regering om een complex project op te starten voor de optimalisatie van de verbinding Ieper-Veurne. De eigenlijke focus is het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de zogenaamde “zone 4” (vanaf de kruising van de N8 met de Kruisboomstraat in Vleteren zuidwaarts tot en met het kruispunt N38/N8).

Twee op drie gemeenten vragen Vlaamse subsidie voor lokale fietsinvestering via Kopenhagenplan

Tot 15 oktober 2022 hadden de lokale besturen tijd om in te tekenen op de Vlaamse subsidies voor lokale fietsinfrastructuur via het Kopenhagenplan. Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers had hiervoor 150 miljoen euro voorzien. Vlaams Martine Fournier, Vlaams Parlementslid voor cd&v, vroeg hoeveel gemeenten dossiers hadden ingediend en wanneer ze de resultaten zullen ontvangen.

Een op de vijf voertuigen te laat voor autokeuring

In  2021 was iets meer dan één op de vijf bestuurders (22, 7 procent) te laat voor de keuring van zijn voertuig. Dat is een opmerkelijke stijging ten opzichte van 2020 (15,5 procent) en 2019 (17,2 procent). Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Martine Fournier (CD&V) heeft opgevraagd. Dat bestuurdes vanaf 1 augustus opnieuw overal zonder afspraak naar de keuring kunnen, is volgens CD&V een goede zaak. "Een goede maatregel, want de situatie werd onhoudbaar", klinkt het.