Ook Muyters steunt co-sourcing!

Ook Muyters steunt co-sourcing! 5 November 2014

Co-sourcing binnen de moderne arbeidsmarkt betekent, kort gezegd, dat een bedrijf één of meerdere van haar werknemers gedurende een bepaalde termijn 'uitleent' aan een ander bedrijf. Op die manier kan een bedrijf dat te maken krijgt met een tijdelijke terugval in activiteiten, haar competent personeel blijven behouden zonder beroep te moeten doen op economische werkloosheid. Tegelijk kan een ander bedrijf dat met eventueel tijdelijke onderbezetting te maken heeft, profiteren van makkelijk inzetbaar, geschoold en ervaren personeel. Een win-win-situatie. Treinbouwer Bombardier kwam deze week in het nieuws omdat zij, via deze co-sourcing, een kleine 150 mensen wil uitlenen. Martine, die de evolutie rond co-sourcing al langer volgt, ondervroeg er bevoegd Minister Muyters over tijdens de plenaire zitting in het Vlaamse Parlement.

Read more
 
 
Coaching bedrijfsoverdracht op laag pitje

Coaching bedrijfsoverdracht op laag pitje 28 October 2014

Binnen de pijler ‘coaching’ van de kmo-portefeuille werden sedert juli 2013 amper 8 projecten in het kader van bedrijfsoverdracht weerhouden. In de kmo-provincie bij uitstek, West-Vlaanderen, staat de teller op exact 1. “Het instrument is uitstekend,” stelt Martine “Vraag is of het genoeg bekend is en/of ondernemers niet meer moeten worden overtuigd van het nut van dergelijke coaching. Bedrijfsleiders worden almaar ouder. Een regeling omtrent overdracht of overname is soms vlugger nodig dan je denkt.”

Read more
 
 
Van Marcke op LAR-Zuid

Van Marcke op LAR-Zuid 24 October 2014

Sanitairspecialist Van Marcke bouwt een nieuw distributiecentrum van 60 miljoen euro op de uitbreiding van de transportzone LAR, grondgebied Aalbeke. "De beslissing heeft heel wat voeten in de aarde gehad," verduidelijkt Martine. "Hoewel Van Marcke eerst op grondgebied Menen zou bouwen, koos het bedrijf uiteindelijk toch voor de gronden binnen de grenzen van Kortrijk. Gezien de omstandigheden een begrijpelijke keuze. Stad Menen is vooral tevreden: LAR-Zuid wordt eindelijk ontwikkeld én we ontvangen 700.000 euro als compensatie van de projectontwikkelaar. Meer werk in eigen streek plus een boost voor de stadskas!"

Read more
 
 
De prinses mag mee!

De prinses mag mee! 22 October 2014

Minister-President Bourgeois antwoordde tijdens de Commissie Buitenland op een Vraag om Uitleg van Martine dat prinses Astrid welkom is om mee te gaan op economische missies die de Vlaamse overheid organiseert. Hij koppelt er wel een opvallende voorwaarde aan vast: de prinses mag mee “daar waar het meerwaarde biedt”. “Bourgeois beaamt daarmee, onrechtstreeks, de mening van Unizo en van heel wat Vlaamse bedrijfsleiders, zoals Fernand Huts van Katoen Natie,” stelt Martine. 

Read more
 
 
Taalverwarring ambulance binnenkort voorbij?

Taalverwarring ambulance binnenkort voorbij? 9 October 2014

Na inspanningen van Martine vermeldt het Federaal Regeerakkoord uitdrukkelijk dat in de toekomst, in de zones rond de taalgrens, een personeelslid van de hulpdienst de tweede landstaal moet begrijpen. “Een maatregel die levens kan redden,” zo stelt Martine.

Read more
 
 

Pages

Laatste foto's