Taalverwarring ambulance binnenkort voorbij?

Taalverwarring ambulance binnenkort voorbij? 9 October 2014

Na inspanningen van Martine vermeldt het Federaal Regeerakkoord uitdrukkelijk dat in de toekomst, in de zones rond de taalgrens, een personeelslid van de hulpdienst de tweede landstaal moet begrijpen. “Een maatregel die levens kan redden,” zo stelt Martine.

Read more
 
 
Kennismaking met beleidsploeg Halluin

Kennismaking met beleidsploeg Halluin 8 September 2014

De beleidsploeg van de Stad Menen met Martine als burgemeester is reeds een kleine 2 jaar aanzet. Naar aanleiding van enkele grensoverschrijdende problematieken en dossiers werden overlegmomenten georganiseerd met de kersverse burgemeester van buurgemeente Halluin. Beide burgemeesters vonden het alvast opportuun om ook een kennismakingsmoment met hun beide schepenencolleges op poten te zetten, zodoende een vlotte samenwerking in de toekomst nagestreeft kan worden. Op maandag 08 september 2014 ontving het college van burgemeester en schepenen Menen de beleidsploeg van Halluin in het Stadhuis, om voorafgaand het overlegmoment een persconferentie te voorzien.

Read more
 
 
LAR-Zuid komt er toch!

LAR-Zuid komt er toch! 24 June 2014

De industriezone LAR in Rekkem krijgt er een uitbreiding bij van 17 hectare. Dat kon de Stad Menen, bij monde van Martine, trots aankondigen. Ter plaatse gaf ze mee dat het Global Estate Group is die de site verder zal ontwikkelen en zal zorgen voor de invulling van het terrein. Met de concrete ontwikkeling komt een einde aan een dossier dat al 15 jaar aansleept.

Read more
 
 
Buurtwandeling in de wijk Barakken

Buurtwandeling in de wijk Barakken 16 June 2014

Het buurtcomité van de wijk Barakken organiseerde een politieke wandeling in hun wijk, waarbij men de lokale politici uitnodigde om nog beter kennis te maken met de vele troeven als pijnpunten waarmee de buurt te kampen heeft.Een creatieve en vooral gezonde manier om in communicatie te treden met de inwoners en hun ervaringen in de wijk.

Read more
 
 
Veilige schoolingang voor GBS Rekkem

Veilige schoolingang voor GBS Rekkem 10 June 2014

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur kon Martine als burgemeester van de Stad Menen, samen met haar collega's van het schepencollege de nieuwe polyvalente zaal 'Barthel' met daar aangekoppeld 3 klaslokalen voor de Gemeentelijke Basisschool te Rekkem, feestelijk inhuldigen. Ondertussen is het startschot voor fase 2 van deze verbouwingswerken gegeven en zijn de afbraakwerken volop aan de gang. In het totaalconcept van deze fase 2 met 4 nieuwe kleuterlokalen, werd de visie voor een veiligere schoolomgeving door alle partners aan tafel vooropgesteld. Het is een prioriteit van zowel het Stadsbestuur, de directies en de ouders om op een veilige wijze de kinderen te voet, met de fiets en/of met de wagen de verplaatsing te laten maken naar de school.

Read more
 
 

Pages

Laatste foto's