Bij de start van de regering had minister Weyts de intentie om een vrachtroutenetwerk voor gans Vlaanderen uit te rollen, gebaseerd op het IDR-routenetwerk (Ieper-Diksmuide-Roeselare). Op een parlementair vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier liet de minister weten dat hij afziet van zijn plannen. Fournier betreurt de beslissing.

In 2012 lanceerde het Agentschap Wegen en Verkeer samen met de provincie West-Vlaanderen en de verschillende gemeenten uit de regio Ieper, Diksmuide en Roeselare het IDR-routenetwerk. Door verkeersborden met aangeduide zones worden de vrachtwagenchauffeurs naar hun zone geleid zonder onnodig een dorpskern te moeten passeren. Dit zorgt voor meer veiligheid op de weg en verzoent het landelijk karakter met de bedrijvigheid van de regio.

De Vlaamse regering had de intentie om het project over heel Vlaanderen uit te rollen. In de beleidsnota 2014-2019 schreef minister Weyts: “Ook de wegen zijn schakels in onze logistieke netwerken en samen met de diverse private en publieke actoren zal ik een regionaal vrachtroutenetwerk uitbouwen.”  In 2015 liet de minister weten dat het vrachtroutenetwerk in uitvoering was en halfweg 2016 bevestigde hij de uitrol in het najaar.

Ondertussen zijn sinds de start twee jaar verstreken daarom vroeg Fournier wanneer het vrachtroutenetwerk nu definitief wordt uitgerold. De minister antwoordde:  “Uit onderzoek is gebleken dat de realisatie van het vrachtroutenetwerk, zoals het werd uitgetekend, zeer unimodaal is opgevat, dus enkel uitgaande van één vervoersmodus, namelijk het vrachtverkeer over de weg. Dat lijkt mij nogal in strijd met alles wat we tevoren hebben nagestreefd op het vlak van combimobiliteit en multimodale knopen en combilogistiek.”

Fournier vindt het vreemd dat de minister hier nu pas toe komt: “De combimobiliteit is uiteraard niet slecht als oplossing, maar we moeten de dagdagelijkse realiteit onder ogen zien. Nog vaak komen internationale vrachtwagens leveren in onze lokale buurten. Een goede werking van het IDR-systeem toont aan dat woonkernen en bedrijven verzoend kunnen worden. Het is spijtig dat al het werk van de voorbij twee jaar voor niets is geweest.”


Meer lezen over IDR (en bron foto): https://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/mobiliteit/mobiliteitsplanning/Paginas/veiligvrachtverkeer.aspx