Geen studiebureau gevonden en geen oplossing voor N8 in Woesten, Elverdinge en Brielen

Het complex project dat de doortrekking van de A19 of een alternatief bestuderen zal, heeft al vertraging opgelopen nog voor het gestart is, dat zegt Martine Fournier op basis van een interne nota van de Vlaamse Regering. Daarnaast is het voor haar nu ook duidelijk dat er de komende vier jaar in Woesten, Elverdinge en Brielen geen werken zullen worden uitgevoerd.

De Vlaamse Regering heeft op 23 oktober 2020 kennis genomen van de nota “Grote projecten en programma’s van de Vlaamse Overheid – editie 2020”. Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier kon dit document inkijken en het bevestigt haar bezorgdheid rond de werken aan de N8. Alle voorbereidingswerken voor de doortocht van de N8 in Woesten, Elverdinge en de omleiding rond Brielen (zone 4) zullen de vooropgestelde timing niet halen. Er werd gehoopt dat deze werken samen met de nieuwe studie rond het complex project zouden worden uitgevoerd, maar dat blijkt dit dus niet het geval.  De werken worden wellicht niet meer uitgevoerd.

Wat de studie rond het complex project betreft, dat een alternatief en/of de doortrekking van de A19 bestuderen moet, blijkt nu dat het nog maar pas opgestarte dossier ondertussen ook al aangeduid staat als “vertraagd”. Het studiecontract voor de ondersteuning tijdens de verkenningsfase van de procedure Complexe Projecten werd in juli gepubliceerd, maar er werden geen inschrijvers gevonden. Er wordt gepland om het studiecontract opnieuw aan te besteden in het najaar 2020 zodat de verkenningsfase in het voorjaar kan opstarten. Het complex project zal dus al zeker met vertraging beginnen…