In tegenstelling tot elektrische wagens, is de speed pedelec wél aan een echte opmars bezig. Er rijden momenteel 24.000 snelle elektrische fietsen rond. In tegenstelling tot de 16.000 elektrische wagens, groeit het aandeel van dit milieuvriendelijke vervoersmiddel enorm in het woon-werkverkeer. Helaas botst het echter nog op heel wat hindernissen. Zo mag een speed pedelec niet zomaar op alle jaagpaden rijden, enkel op deze gekoppeld aan fietsostrades. CD&V- parlementairen Jef Van den Bergh & Martine Fournier zien dit anders en vragen de regeringen om het gebruik van deze fiets ten volle te stimuleren.

Kersvers minister Lydia Peeters antwoordde op een parlementaire vraag van Martine Fournier dat speed pedelecs enkel welkom zijn op jaagpaden die deel uitmaken van fietssnelwegen. Nochtans had haar voorganger Ben Weyts in juni 2017 aangekondigd dat hij alle jaagpaden toegankelijk zou maken voor speed pedelecs. Met de snelle elektrische fiets zou het dan mogelijk zijn om de meer dan 2000 km jaagpaden te gebruiken. Dit voorstel zal dus dode letter worden en dat betreuren CD&V- parlementairen Martine Fournier & Jef Van den Bergh.

De laatste jaren ruilden steeds meer mensen hun auto in voor de fiets voor hun woon-werkverkeer. De gemiddelde woon-werkverplaatsing is korter dan 19 km, waardoor een elektrische fiets een ideaal vervoersmiddel wordt om deze afstand te overbruggen. Ook de verkoop van speed pedelecs zit in de lift en volgens experts zal dit enkel maar stijgen. Veel van deze fietsers zijn daarnaast ook nieuwe fietsers, die voorheen in de auto zaten op weg naar het werk. “Daarom is het enorm jammer dat de nieuwe minister deze fietsen niet toelaat op alle jaagpaden. Uit onderzoek blijkt dat het kunnen nemen van de kortste route de belangrijkste reden is om fiets te nemen. En net die jaagpaden vormen vaak de snelste route. We moeten mensen net stimuleren om de fiets te nemen, niet ontmoedigen.”, vertellen de parlementsleden.

“Dat deze fietsers zich aan de maximumsnelheden moeten houden, spreekt voor zich. Het is toch ook niet omdat je Porsche 240 km/u. kan rijden, dat je niet in de bebouwde kom mag. Het gaat over hoffelijkheid en een aangepaste rijstijl in het verkeer.” De snelheid zal dus aangepast moeten worden aan de omstandigheden. De overheid kan hier rond controle- of sensibiliseringsacties organiseren.

Jef Van den Bergh & Martine Fournier roepen de regeringen op om de speed pedelec dezelfde plaats op de weg toe te kennen als gewone fietsen. Alleen zo kunnen deze fietsen een volwaardige rol opnemen in het verkeer. In het Vlaams regeerakkoord staat duidelijk dat de regering streeft naar een ambitieuze modal shift. Het aandeel duurzame modi (te voet, per (e-)step, (e-)fiets of speedpedelec, eigen of via deelsystemen, en met collectief vervoer of taxi moet voor heel Vlaanderen toenemen tot minstens 40%. Het is aan de regering om dit nu waar te maken.