We moeten de uitbreiding van Blue-bike verzekeren

 

Om de Blue-bikelocaties verder uit te breiden is een kapitaalsverhoging van de NMBS en Vlaanderen (De Lijn) nodig. Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier vernam dat de NMBS twijfelt om mee te stappen in die uitbreiding. Dat zou een spijtige zaak zijn, meent Fournier: “Een dergelijke beslissing zou de uitbouw van de combi-mobiliteit remmen, en dat staat haaks op onze mobiliteitsvisie. Wat ook de beslissing van de NMBS zal zijn, de omslag naar de fiets als eerste vervoersmiddel mag niet geremd worden.”

 

Blue-bike, het gebruik van blauwe deelfietsen aan de NMBS-stations, zit in de lift. Op drie jaar tijd is het aantal gebruikers en ritten meer dan verdriedubbeld. Het succes is ook de organisator, Blue-mobility NV, niet ontgaan is en dus zijn er groeiplannen. Blue Bike wil het aantal locaties uitbreiden van 53 naar 115 en naast NMBS-stations ook aanwezig zijn op parkings en grote bushaltes.

 

Om deze uitbreiding te realiseren is een kapitaalsverhoging nodig in Blue-mobility. Er wordt 310.000 euro aan De Lijn gevraagd en 180.000 euro aan de NMBS. In ruil zouden beide elk 42,5% van de aandelen krijgen. De overige aandelen blijven in handen van SRW/TEC en FIETSenWERK. Martine Fournier vernam uit goede bron dat de NMBS sterk twijfelt aan een verdere investering en vroeg in het parlement naar een stand van zaken.

 

In zijn antwoord bevestigde de minister de twijfel bij de NMBS. Hij stelde ook dat een beslissing van de NMBS om niet participeren in de kapitaalsverhoging weliswaar geen invloed heeft op de bestaande Blue-bikepunten, maar wel de uitbouw van bijkomende punten hypothekeert.

 

De minister wil zich niet uitspreken over wat er moet gebeuren als de NMBS niet participeert, maar Fournier is duidelijk: “Als de NMBS niet mee stapt in de uitbreiding, dan moet Vlaanderen zijn participatie verhogen. De combi-mobiliteit is een belangrijk onderdeel van het Vlaams fietsbeleid en de deelfietsen hebben hun succes bewezen. De mentaliteitswijziging die ingezet is, mag nu niet gestopt worden.”

 

Bekijk het verslag van de vergadering hier: https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1089268/verslag/1090429