Uit alle cijfers blijkt dat steeds meer mensen in Vlaanderen fietsen. Dit is een positieve evolutie want het toont aan dat inzetten en werk maken van fietsbeleid loont. We merken dat verkeersinformatie voor fietsers toch nog ontbreekt. Om dit te realiseren vroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier om verkeersinformatie ook op maat van fietsers aan te bieden. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters liet weten dat ze het idee genegen is en hier werk van zal maken.

We zijn allen vertrouwd met het verkeersbericht van het Verkeerscentrum, maar dat geeft alleen informatie over de autowegen. Daarom vroeg Martine Fournier aan de minister of het geen optie is om deze site verder uit te bouwen en ook verkeersinformatie over de belangrijkste bovenlokale fietsroutes mee te geven. Tot slot kan de overheid deze data ook ter beschikking stellen voor andere partijen of een platform ontwikkelen.

De minister antwoordde dat het verkeerscentrum geen plannen heeft om dit uit te breiden, omdat hun kerntaak de autosnelwegen is, maar ze vindt de suggestie wel interessant en waardevol. Daarom heeft ze contact opgenomen met Fietsberaad. Zij denken hierbij aan informatie over bijvoorbeeld onderbroken bruggen, wachttijden aan de voetgangerstunnel, klimatologische omstandigheden, wegenwerken en evenementen.

De minister is het idee om alle instanties te laten samenwerken op een platform zeker genegen. Als we de verschillende stakeholders samen krijgen moeten we die informatie voor de fietsers ter beschikking kunnen stellen. Ze zal doen wat mogelijk is om dit verder te onderzoeken. Fournier is uiteraard blij met deze beslissing. Ze vroeg de minister om hier direct voldoende middelen voor te voorzien en zal dit verder opvolgen.