Minister Peeters geeft duidelijke timing voor Seine-Schelde

19-06-2020

Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier vroeg in het parlement een stand van zaken naar de geplande werken in het kader van de Seine-Schelde verbinding. Zeker nu de Europese Rekenkamer nog eens de noodzaak van een vlotte binnenvaartverbinding voor de haven van Zeebrugge met de Seine benadrukt, was een duidelijk overzicht meer dan welkom. Fournier kreeg van minister Peeters een concrete timing tot het einde van de werken in 2027.

Gisteren heeft de Europese Rekenkamer in haar eindrapport over de hoge kosten voor de Seine-Schelde verbinding nog eens duidelijk de vraag herhaald naar een snelle oplossing voor de binnenvaartverbinding van de haven van Zeebrugge met de Seine-Schelde. Op vandaag heeft de West-Vlaamse haven nog steeds geen volwaardige binnenvaartverbinding met het Seine-Scheldebekken. Deze verbinding is nodig om onder andere het vervoer van diepzeecontainers over de binnenwaterroutes te garanderen. De Europese Rekenkamer roept de Commissie en bevoegde overheden op om hier werk van te maken.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier vroeg aan minister Peeters een stand van zaken over de verbindingen van Zeebrugge tot het Seine-Schelde project. Concreet liet de minister weten dat tegen eind 2023 voor de Vlaamse vaarassen een studie- en besluitvormingstraject opgesteld wordt, waarbij de benodigde financiële en technische uitvoeringsplannen worden voorzien. Het gaat om het opwaarderen van volgende projectonderdelen: de sluizen op de Boven-Schelde; de verbindingen naar de zeehavens van Zeebrugge (kanaal Gent-Brugge) en Antwerpen (Boven-Zeeschelde); de kanalen Roeselare-Leie en Bossuit-Kortrijk en het Vlaams gedeelte van het traject Seneffe-Antwerpen. Interessant om weten is dat voor het kanaal Gent-Brugge en Antwerpen (Boven-Zeeschelde) vervoer mogelijk moet worden van schepen tot en met drie lagen containers.

(bron: seineschelde.be)

De minister gaf Fournier ook een overzicht van alle specifieke projectonderdelen in West-Vlaanderen. Per bouwwerk worden op basis van de huidige inzichten de volgende streefdata vooropgesteld (uiteraard afhankelijk van de beschikbare middelen):

Deelproject

Start

Einde

Brug Ooigem-Desselgem

2020

2022

Fietsbrug Waregem-Wielsbeke

2021

2022

Uitbreiding/renovatie RTW

2020

2021

Kalibratie pand Sint-Baafs-Vijve – Harelbeke (incl. rivierherstel)

2022

2025

Verhoging Kuurnebrug

2021

2022

Spoorbrug Drie Duikers Kortrijk

2023

2026

Brug Bissegem-Marke

2021

2022

Brug Wevelgem-Lauwe

2023

2024

Doortocht Menen

2020

2024

Vispassage sluis Menen

2021

2022

Kalibratie pand Harelbeke – Menen (incl. rivierherstel)

2023

2027

Doortocht Wervik (Franse oevers)

2021

2022

Kalibratie pand Menen – Wervik (incl. rivierherstel)

2025

2027

Bouw terminal RTR (KRL)

2020

2021

 

Het is de bedoeling dat de werken in West-Vlaanderen tegen eind 2027 allemaal afgerond worden en momenteel zit de Vlaamse overheid op schema. Kortom, een goede zaak voor de haven van Zeebrugge. Fournier vroeg de Vlaamse minister ook naar de engagementen van Wallonië en Frankrijk. Ook op dit vlak zijn er positieve geluiden te horen.

Soms waren er in het verleden vragen bij het engagement van de Franse overheid, maar de scepsis is volledig overbodig geworden. Na het bereiken van een globaal akkoord omtrent de financiering van het project (november 2019) lopen de voorbereidingen voor de aanleg van het nieuwe kanaal Seine-Nord Europe in Frankrijk volop door. De minister liet weten dat de grondverwervingen, terreinonderzoeken en diverse ontwerp- en uitvoeringsstudies lopende zijn voor het voorontwerp voor de sector 1. Dat is de zone van ongeveer 18 kilometer tussen Compiègne en Passel. De uitvoering van de eerste voorbereidende werken op het terrein wordt voorzien vanaf de 2e helft van dit jaar. De streefdata voor de afwerking in Frankrijk en indienststelling van het kanaal worden gehandhaafd op 2027–2028. Kortom, alleen goed nieuws voor onze regio.