Net op het moment dat het Rekenhof bekend maakt dat er heel wat geld uitgegeven wordt aan nodeloze studies en dat een meerderheid van de Vlaamse bruggen dringend onderhouden moeten worden, maakt minister Peeters bekend aan Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier dat ze een nieuwe en bijkomende studie wil om te onderzoeken of de doortrekking van de A19 van Ieper naar de kust toch nog mogelijk is. CD&V heeft ernstige vragen bij de prioriteit van deze studie.

Net voor de coronacrisis liet de Open VLD Westhoek weten dat ze alsnog rekenen op een doortrekking van de A19 van Ieper naar de kust. Voor CD&V is een doortrekking steeds bespreekbaar geweest, maar op vandaag is het gewoonweg niet meer mogelijk. CD&V wil een duidelijke communicatie naar de omwonenden en daarom vroeg Martine Fournier aan minister Peeters of ze daadwerkelijk een nieuwe studie wil inplannen rond de doortrekking van de A19.

Martine Fournier vroeg de minister letterlijk: “Overweegt de minister om de doortrekking van de A19 te herbekijken?” en “Welke bijkomende studies ziet de minister als zinvol?” De minister antwoordde: “Ik heb voor de verbinding Ieper-Veurne de opdracht gegeven om een complex project op te starten. In een complex project worden bij voorbaat geen scenario's uitgesloten. In de eerste plaats zal er gewerkt worden binnen de verkenningsfase aan een startbeslissing. Hierbij zal het Agentschap Wegen en Verkeer zich laten bijstaan door een studiebureau. Participatie zal in deze fase ook reeds belangrijk zijn. Na de startbeslissing zal duidelijk zijn welke studies als zinvol kunnen in aanmerking komen.” Ze liet nog weten dat de geplande werken op de N8 gewoon verder gaan.

 

CD&V begrijpt niet dat de minister kiest om nog maar eens een bijkomende studies over de N8/A19 te doen. De voorbije jaren deed minister Weyts dit ook voor de N8. Het studiebureau zei toen duidelijk dat de doortrekking van de A19 niet meer mogelijk was. Fournier herhaalt haar opmerkingen: “Wie beweert dat de A19 rechtdoor nog gerealiseerd kan worden, maakt de mensen blauwe bloempjes wijs.  Men weet heel duidelijk dat de doortrekking onmogelijk is geworden.  In 2013 werd door de Vlaamse Regering de reservatiestrook voor de doortrekking definitief geschrapt uit het gewestplan. Ondertussen zijn de bescherming van het slagveld van Pilkem Ridge (Ieperboog) en de opname van het Blankaartbekken in de Europese habitat- en vogelrichtlijngebieden onomkeerbaar geworden.”

 

In de nota van het Rekenhof over de Vlaamse Openbare Werken lezen we dat er te veel geld aan studies wordt besteed en dat bouwwerken te lang aanslepen. In de fiche over de N8/A19 staat: “In 1991 werd de doortrekking van de A19 geschrapt, met als argument het maximale behoud van de open ruimte. Het RSV van 1997 bevestigde deze beslissing en stelde voor de verbinding Ieper-Veurne een rechtstreekse verbinding op secundair niveau voor tussen de N38 en N8, met het oog op de verbetering van de verkeersleefbaarheid langs de bestaande N8 tussen Ieper en Veurne”. Het mag dus duidelijk zijn dat er al vele jaren aan studiewerk verloren zijn gegaan.

 

Vorige week kwam er dan ook nog eens een bericht dat de bruggen in slechte staat zijn en zo gaat het steeds verder. Voor Fournier is het duidelijk: “In West-Vlaanderen zitten we al jaren te wachten op de ring rond Diksmuide, de nieuwe Steenbruggebrug in Oostkamp, de verbetering van de N8, de aansluiting van de R8 op de A19… Al deze projecten verdienen het om uitgevoerd te worden in het belang van onze economie en inwoners. We moeten niet langer geld verliezen aan studies waarvan we weten dat het steeds dromen zullen blijven, maar ik kies om de weinige centen voor West-Vlaanderen in te zetten op nieuwe wegen voor onze bedrijven en fietspaden voor onze inwoners in plaats van bijkomende studies. De komende jaren willen we meer kilometers beton dan pagina’s papier zien.”