Twee jaar geleden was er een consensus over de mobiliteitsknoop op de N8 van Ieper naar Veurne. Open VLD stelde de consensus in vraag en vroeg om de doortrekking van de A19 opnieuw te bestuderen. De studie komt er, maar het gevolg is dat er de komende jaren door Vlaanderen niet geïnvesteerd wordt in de ring rond Ieper.

 

Al bijna 60 jaar teistert het dossier van de doortrekking van de A19 en het alternatief de N8 de gemoederen in de Westhoek. In 2018 werd na een participatietraject beslist om geen tijd meer te verliezen aan mogelijke pistes rond de doortrekking van de A19 en alleen in te zetten op de verkeersveiligheid van de N8. CD&V vond het spijtig dat er minder werk werd gemaakt van een vlotte doorstroming, maar sloot zich toch aan bij de meerderheid. Open VLD deed dit als enige niet en vroeg nog maar eens een studie…

 

Bij monde van de Ieperse burgemeester vroeg de Open VLD haar minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters een complex project op te starten om de mobiliteitsknoop op te lossen in de Westhoek. De vraag die hier na vele jaren opnieuw wordt besproken is de mogelijke doortrekking van de A19. De minister engageerde zich voor deze vraag, maar niet zonder gevolg zo blijkt nu uit een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier.

 

Fournier wou van de minister weten wat de impact zal zijn op de openbare werken in de regio rond Ieper, omdat de andere werken aan de N8 gewoon doorgaan. Opvallend is dat minister Peeters liet weten dat de omleidingsweg rond Brielen, de doortocht door Elverdinge en de aansluiting van de Noorderring met de Diksmuidseweg herbekeken worden in het kader van het complex project. Kortom, al deze investeringen zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld.

 

Het enige waar Ieper nu nog kan op hopen is de voorziene aanpassing van de Pilkemseweg en de Noorderring. In de krantenberichten werd gesproken over een ondertunneling, maar de minister zegt dat dit nog niet zeker is: “Er is nog geen studie opgestart. Het onderzoek wordt nog afgestemd met de administratie. De ontwerpstudie voor dit kruispunt zal in 2020 aanbesteed worden. In 2021 kan de studie dan opgestart worden, startend met de opmaak van het concept, startnota en aansluitend het voorontwerp of projectnota.”

 

Fournier is duidelijk dat voor de verkiezingen van 2024 veel water door de Ieperlee zal moeten vloeien wil de studie resultaten opleveren, want de studie wordt pas uitgevoerd in 2021 en de resultaten worden herbekeken in het kader van het complex project rond de mogelijke doortrekking van de A19.

 

De Ieperse fractieleider van CD&V Katrien Desomer vult verder aan: “Het heropstarten van een nieuwe studie rond de doortrekking van de A19 zorgt ervoor dat er de komende jaren geen andere investeringen gepland zijn verbonden aan het N8-dossier. Dit is sterk te betreuren, zeker gezien de doortrekking juridisch niet mogelijk is. Niemand wil raken aan het vogelrichtlijngebied van de Blankaart. Er is slechts één piste bespreekbaar tot aan Steenstraete, maar die is alleen mogelijk als de regio van Pilkem Ridge kan worden aangesneden. Mijn vraag aan de burgemeester is dan ook duidelijk: wil ze Pilkem Ridge opgeven voor de doortrekking van de A19?”