CD&V kiest voor leefbaarheid en doorstroming op de N8

CD&V West-Vlaanderen vraagt minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, om geen tijd meer te verliezen én de werken aan de N8 tussen Ieper en Veurne uit te voeren zoals gepland. Wat de nieuwe verhalen rond de doortrekking van de A19 betreft, vraagt CD&V om hier geen bijkomende kosten voor studies te maken. CD&V wil niet dat er middelen verkwist worden ter wille van politiek gewin, ons belastinggeld wordt best besteed aan het uitvoeren van de vele openbare werken dossiers die op de planning staan ter verbetering van de mobiliteit en de verkeersveiligheid in de Westhoek en in West-Vlaanderen.

Na 60 jaar onderzoek en discussie was er in 2018 eindelijk een consensus over de verbinding Ieper-Veurne. In Veurne zijn de onteigeningen klaar en kunnen de werken starten, voor regio Vleteren zijn de plannen voor de aanleg van de fietspaden voorgesteld en voor regio Ieper is het participatietraject afgerond.  De conclusies van het participatietraject waren duidelijk: een bypass rond Brielen en inzetten op de leefbaarheid in Elverdinge, Woesten en Brielen. Deze keuzes werden door 19 van de 21 partners goedgekeurd. Een ongeziene consensus.

Martine Fournier is duidelijk over het gelopen traject: “We hebben al veel te veel tijd én geld verloren, we willen nu vooral actie op het terrein. Voor CD&V gaat het over doorstroming en leefbaarheid.  Het voorzien van een derde rijstrook in plaats van een groene middenberm tussen Woesten en Vleteren kan de doorstroming verbeteren en willen wij steunen.  Maar we willen geen grootse studies en bijkomende vertragingen. We willen nu vooral de schop in de grond steken.”

De vraag van de Ieperse burgemeester en Open VLD-parlementslid om een zoveelste keer de doortrekking van de A19 te bestuderen, ligt dan ook moeilijk bij CD&V. Fournier is hard: “Deze verklaringen zijn populistisch en wie beweert dat de A19 rechtdoor nog gerealiseerd kan worden, maakt de mensen blauwe bloempjes wijs.  Men weet heel duidelijk dat de doortrekking onmogelijk is geworden.  In 2013 werd door de Vlaamse Regering de reservatiestrook voor de doortrekking definitief geschrapt uit het gewestplan. Ondertussen zijn de bescherming van het slagveld van Pilkem Ridge (Ieperboog) en de opname van het Blankaartbekken in de Europese habitat- en vogelrichtlijngebieden onomkeerbaar geworden.”

“CD&V pleit voor een gedragen oplossing en kan zich vinden in aanpassingen in kader van een betere doorstroming, maar CD&V past voor nog maar eens 10 jaar studeren. Deze centen gaan ten koste van de vele openbare werken dossiers die nodig zijn in de Westhoek en in West-Vlaanderen, en dat willen we niet” besluit Fournier namens CD&V West-Vlaanderen.

 

Dit standpunt werd voor CD&V West-Vlaanderen ingenomen door:

Martine Fournier, Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Loes Vandromme, Vlaams Volksvertegenwoordiger
Christof Dejaegher, burgemeester Poperinge en provincieraadsvoorzitter
Lies Laridon, burgemeester Diksmuide en provincieraadslid
Lode Morlion, burgemeester Lo-Reninge
Jan Deheegher, gemeenteraadslid Lo-Reninge en voorzitter CD&V Lo-Reninge,
Jacques Blanckaert, eerste schepen Alveringem
Anne Dequidt, schepen Veurne
Katrien Desomer, gemeenteraadslid Ieper
Christophe Vandeputte, gemeenteraadslid Vleteren
Bercy Slegers, gemeenteraadslid Wervik
Jeroen Vandromme, Medewerker Martine Fournier en schepen Houthulst
Ben Desmyter, provinciaal secretaris en schepen Poperinge