Op donderdag 16 april 2020 wordt in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement gesproken over de gevolgen van de coronabeslissingen van de veiligheidsraad. Heel specifiek gaan we in op wat de effecten zijn op de Vlaamse mobiliteit en openbare werken.

Vanuit CD&V zetten we verschillende vragen op de agenda, zoals hieronder. Het punt waar Martine zich op concentreert is veilig fietsverkeer ook in deze coronatijden. We horen verhalen van fietsers die in sommige steden te druk bij elkaar aan de lichten staan en van jaagpaden waar het voor zowel fietsers als voetgangers heel druk is. We stellen onder andere voor om meer ruimte te voorzien voor fietsers waar dat kan.

Bekijk hieronder de clip en foto's van het de CD&V fractie: