Fietsinvesteringsplan: nog veel werk aan de winkel voor Weyts

12-05-2017

Enkele weken geleden stelde minister Weyts zijn fietsinvesteringsplan voor. Vanaf nu zou er jaarlijks 100 miljoen euro geïnvesteerd worden in nieuwe Vlaamse fietspaden. Martine Fournier ziet weinig redenen om te juichen, want die 100 miljoen wordt slechts eenmaal bereikt in plaats van driemaal. Daarbovenop is er in de lijst sterk geknipt en geplakt om aan de nodige cijfers te komen.

Half april stelde ministere van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts zijn fietsinvesteringsplan voor. In dit plan vind je alle investeringen in fietsinfrastructuur voor de komende drie jaar. De minister vertelde met trots aan de kranten dat het alleen ging over zekere en vastgelegde investeringen en dat “de magische en lang onbereikbare kaap van 100 miljoen euro per jaar is bereikt”, maar dit klopt niet.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier heeft de aan de pers voorgestelde investeringslijst nageteld en stelt vast dat de kaap van 100 miljoen enkel in 2018 wordt gehaald. In de cijfers gepresenteerd aan de commissie komen er nog enkele investeringen bij, maar die stonden niet in de persnota. De minister verklaart dit door te verwijzen naar nog op te nemen bijkomende investeringen. Enerzijds neemt hij bepaalde investering niet op en anderzijds blijft hij vaag en weinig concreet. Zo lezen we onder andere “werftoezicht, veiligheidscoördinatie in Antwerpen” en ook in Antwerpen “bijkomende maatregelen voor fietspaden nog te definiëren in het kader van flankerend beleid”. 

Belangrijk bij al deze investeringen is dat het gaat om een indicatieve lijst en de bedragen dus nog niet zeker zijn. Uit het meerjarenplan van het Agentschap Wegen en Verkeer weten we dat door onteigeningen, vertragingen of extra studies investeringen vaak vertraging oplopen. Hierdoor wordt er jaarlijks minder uitgegeven dan verwacht. Het zal dus een wonder zijn als de 100 miljoen ook daadwerkelijk gehaald zal worden.

Kortom, de minister pakt graag uit met de magische kaap van 100 miljoen, maar hij zal nog heel wat  investeringen moeten opnemen om zijn belofte waar te maken. Als we weten dat Crevits tussen 2011 en 2014 steeds tussen de 88 en 98 miljoen effectief realiseerde, dan zal de minister een serieus tandje mogen bijsteken om het beter te doen. Volgend jaar zal Fournier in ieder geval kritisch kijken naar de cijfers van 2017.