Einde dossier N8 Ieper-Veurne?

01-06-2022

Vlaams Volksvertegenwoordigers Martine Fournier en Loes Vandromme (CD&V) roepen minister Peeters op om kleur te bekennen in het dossier van de N8. De minister koos om het volledige dossier N8 en A19 in een complex project onder te brengen. De bevraging van minister Weyts uit de vorige legislatuur werd nog eens overgedaan en sindsdien in het oorverdovend stil. Cd&v wenst duidelijkheid van de minister.

‘Het dossier kent al een rijke geschiedenis’, zegt Martine Fournier die het thema van heel nabij opvolgt. ‘In 2017 startte de toenmalige minister van Mobiliteit een participatietraject rond de verbinding Ieper-Veurne op. Verschillende stakeholders en de omwonenden werden toen bevraagd.’ De slotconclusie werd door 19 van de 21 stakeholders, een ruime meerderheid dus, onderschreven. In deze eindconclusie werd geopteerd om in te zetten op verkeersveiligheid en leefbaarheid van de dorpskernen binnen de huidige rooilijnen en om verdere stappen te zetten in de omleidingsweg rond Brielen.

In 2021 besliste minister Peeters om van de N8 traject Ieper-Veurne (en van de eventuele doortrekking van de A19) een complex project te maken. Deze procedure wordt gehanteerd om moeilijke dossiers samen te brengen en zo tot een oplossing te komen. ‘De eerste stap in de procedure van zo’n complex project is een bevraging van de verschillende betrokkenen,’ legt Loes Vandromme uit. ‘Een herhaling dus van wat in 2017 gebeurde.

Deze aanpak bleek in de praktijk vooral voor heel wat vertraging te zorgen in plaats van het proces te versnellen. ‘Initieel was het de bedoeling om via de verkenningsfase tegen midden 2021 tot een voorkeursbesluit te komen en in 2022 de onderzoeksfase aan te vatten. Zo kon voor het einde van de legislatuur een duidelijk plan gepresenteerd worden’, stelt Martine Fournier.

De nieuwe bevraging is ondertussen al meer dan één jaar achter de rug, maar het blijft wachten op de resultaten die tot een startnota kunnen leiden. Op parlementaire vragen wordt er amper geantwoord. Op een laatste vraag in maart 2022 van Martine Fournier meldde de minister dat een eerste ontwerp van startbeslissing en procesnota ter bespreking in de regering voorlag en dit alles deel uitmaakt van verdere communicatie, maar twee maanden later is het nog altijd even stil.

‘Voor onze fractie is het duidelijk,’ besluit Loes Vandromme. ‘Deze aanpak leidt alleen tot stilstand. De minister moet nu duidelijk kleur te bekennen. Door de keuze voor een complex project zal er deze legislatuur waarschijnlijk niets gebeuren voor een betere doorstroming in de Westhoek. Door de vertraging in de inspraak is het al zelfs niet meer mogelijk om deze legislatuur nog te landen. Alles lijkt dus een maat voor niets.’