Vorige week gebeurde voor de achtste maal een zwaar ongeval in zes maanden tijd op de E17 ter hoogte van de grensovergang. Martine Fournier vroeg al verschillende keren structurele maatregelen, maar de minister houdt de boot af. De kosten voor al de tijdelijke signalisatie zijn enorm hoog en structurele borden moeten hier zeker overwogen worden voor Fournier.

Sinds het invoeren van de grenscontroles op de E17 naar Frankrijk in de winter van 2015 staan er geregeld lange files op de snelweg. Burgemeester van Menen en Vlaams Parlementslid Martine Fournier benadrukt dat er vroeger ook al geregeld files stonden op momenten dat de vrachtwagens Frankrijk niet binnen mochten ten gevolge van weersomstandigheden of stakingen: “Het zijn steeds Franse beslissingen met een enorme impact op de E17 en de grensovergang. Door het invoeren van de Franse grenscontrole is de gevaarlijke situatie alleen verergerd en dat laat zich voelen in de ongevallencijfers. Vorige week gebeurde het achtste zwaar ongeval in zes maanden.”

De Vlaamse Overheid heeft ondertussen 167.378,86 euro uitgegeven aan tijdelijke signalisatie voor de periode tot 1 mei. Vanaf dat moment zijn er werken gestart op de E17 en zo vallen de signalisatiekosten (859,09 euro per dag)  onder werfkosten. De kosten voor tijdelijke signalisatie zijn voor Fournier van die aard dat de keuze van dynamische borden met herbekeken worden, zeker als je weet dat deze borden ook na het beëindigen van de grenscontroles nog hun nut gaan hebben.

Fournier vraagt tot slot dat de minister dringend werk maakt van de ANPR-camera’s die beloofd zijn in het kader van de strijd tegen terreur. Deze camera’s kunnen de politie ook helpen om het verkeer en de problemen beter in kaart te brengen.