De Lijn en gemeenten zetten onvoldoende in op fietsenstallingen

 

In de afgelopen beheersovereenkomst van de Lijn 2011-2015 werd opgenomen dat 95% van de hoofdhaltes met een fietsenstalling moesten worden uitgerust. Uit cijfers van Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier blijkt dat slechts 80% van de hoofdhaltes uitgerust is met een fietsenstalling. Fournier roept de gemeenten en de Lijn op om alsnog werk te maken van bijkomende fietsenstalling.

 

In Vlaanderen wordt sterk ingezet op de combimobiliteit. De voorkeurcombinatie fiets-openbaar vervoer kan pas goed werken als er voldoende fietsmogelijkheden voor handen zijn. Om dit te realiseren werd zo’n zes jaar geleden in de beheersovereenkomst met de Lijn opgenomen dat 95% van de circa 640 hoofdhaltes met een fietsenstalling moesten worden uitgerust.

 

Tijdens de parlementaire hoorzitting over de evaluatie van de beheersovereenkomst zei directeur Kesteloot midden 2015: “De evolutie van de uitrusting van hoofdhaltes met fietsvoorzieningen gaat in stijgende lijn, maar toch blijft het nodig de lokale besturen ervan te overtuigen dat daarin investeren loont. Ze moeten er tevens op gewezen worden dat ze voor subsidiëring – ten belope van 75 percent – van de fietsenstallingen bij De Lijn kunnen aankloppen.”

 

Precieze gegevens werden toen niet opgenomen. In het kader van de opmaak van een nieuwe overeenkomst vroeg Martine Fournier naar het aantal gerealiseerde hoofdhaltes met een fietsenstalling. Ze stelt vast dat de 95 procent enkel in Antwerpen in zicht komt.

 

 

2015 – aantal uitgeruste hoofdhaltes

% hoofdhaltes met fietsenstalling

Antwerpen

102

91,66%

Oost-Vlaanderen

203

75,00%

Vlaams-Brabant

106

69,00%

Limburg

38

88,00%

West-Vlaanderen

69

81,18%

Vlaanderen

517

80,97%

 

Fournier vult verder aan: “De Lijn en de gemeenten moeten dringend werk maken van meer fietsenstallingen aan hun haltes. Als gemeenten overgaan tot het aankopen van nieuwe bushokjes zou De Lijn automatisch meer moeten aandringen op het plaatsen van fietsenstallingen. Er zijn niet alleen meer fietsenstallingen nodig aan de hoofdhaltes, maar ook aan gewone haltes is er nog werk aan de winkel. Slechts 9 % van de 38.000 haltes hebben een fietsenstalling.”

 

 

 

Aantal haltes met fietsenstalling

% haltes met fietsenstalling

Antwerpen

1.100

16,22%

Oost-Vlaanderen

749

8,22%

Vlaams-Brabant

596

7,50%

Limburg

461

5,45%

West-Vlaanderen

565

8,63%

Vlaanderen

3.471

8,94%