Begin februari 2022 houdt de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement een gedachtewisseling over het complex project Nieuwe Zeesluis Zeebrugge. De Vlaamse volksvertegenwoordigers zullen de vordering in het dossier te zien krijgen en hun vragen kunnen stellen aan de minister Peeters en Demir; het departement Mobiliteit en Openbare Werken en het departement Omgeving, de MBZ (Maatschappij voor de Brugse Zeehaven); een delegatie van de studiebureaus en een vertegenwoordiging van APZI-VOKA West-Vlaanderen.

Voor CD&V is het belangrijk dat er snel een oplossing komt en duidelijkheid is over het tracé. Blijvend studiewerk en nieuwe uitstelrondes over de procedures creëren verwarring bij de bedrijven en omwonenden. Voor de havenbedrijven is een betrouwbare overheid absoluut noodzakelijk en daarom moeten timing zoveel mogelijk gerespecteerd worden. Zo weet iedereen zowel overheid, bedrijven als omwonende wat er komt en wanneer. Martine Fournier zal de ministers Peeters en Demir vragen om hier dringend werk van te maken in het belang van ‘ons West-Vlaanderen’. 

Dit is de stand van zaken:

Binnen de procedure complexe projecten bevindt het project zich in de uitwerkingsfase, waarin binnen de contouren van het voorkeursbesluit wordt gezocht naar een vergunbaar project. De eerst stap van de uitwerkingsfase, het opstellen van de projectonderzoeksnota, is reeds genomen. Hiermee ging het geïntegreerde onderzoek formeel van start.

Aan het begin van de zomer werd een facultatieve tussenstap genomen binnen de procedure Complexe Projecten, namelijk een tussennota. In deze tussennota werd een extra alternatief geïntroduceerd. Van deze tussennota is de publieke raadpleging reeds afgewerkt.

Na de bekendmaking van het voorkeursbesluit in het voorjaar van 2020 werden drie verzoekschriften tot vernietiging ingediend bij de Raad van State. In juni 2021 zijn al deze procedures ingetrokken nadat door de minister succesvol met de partijen een akkoord bereikt werd.

De initiële planning voorzag een definitief projectbesluit eind 2023. Omwille van de nood aan een verder grondig onderzoek op het vlak van leefbaarheid, milieu en klimaat voor alle mogelijke inrichtingsalternatieven van zowel de sluis als de Nx, loopt het studietraject echter vertraging op.

Meer lezen en bron van de stand van zaken:

De projecten van de Vlaamse Regering: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1774844