Fournier vraagt een beter fietsbeleid bij De Lijn

De federale regering vraagt de NMBS om een duidelijk fietsbeleid uit te werken. Een goede evolutie, maar ook op Vlaams niveau mag De Lijn een tandje bijsteken vindt Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier. Ze klaagde de onduidelijke regels rond het fietsbeleid aan in de commissie Mobiliteit & Openbare Werken van het Vlaams Parlement en minister Lydia Peeters beloofde beterschap.

Als je op de website van de Lijn de regels rond het fietsen lees, staan er verschillende tegenstrijdige berichten. Een reiziger stel vraag of men zijn (vouw)fiets of step mag meenemen op de bus of tram. Het antwoord lijkt duidelijk: “Je mag gewone fietsen niet meenemen op de bus of tram. Als je de andere reizigers niet hindert, mag je wel gratis een opgevouwen vouwfiets of step meenemen. Uitzonderingen zijn de Kusttram: hier mag je wel een gewone fiets meenemen. Je moet een fietsticket op de Kusttram of aan de ticketautomaat kopen. Er mogen twee à drie fietsen per Kusttram mee. Ook op de Ringtrambus mag je gratis een gewone fiets meenemen, maar ook daar mogen slechts twee fietsen buiten de spitsuren per voertuig mee.”[1]

Op dezelfde rubriek van de website van de Lijn staat ook nog: “Mag je fiets mee op de Kusttram?” Het antwoord is dat het mag als de chauffeur ermee akkoord gaat en als het niet te druk is. Er mogen maximaal twee voertuigen op de Kusttram. Kort gezegd: twee à drie fietsen worden plots twee voertuigen, maar de chauffeur moet akkoord gaan. Als kers op de taart staat er dan ook nog dat als het heel druk is en je niet op de tram mag, men het biljet niet terugbetaalt.[2]

Martine Fournier weet ook dat het niet evident is om fietsers toe te laten als de Kusttram vol zit, maar het is op zijn minst een vreemde regeling. Het toont voor haar vooral aan dat de fiets nog zijn plek moet veroveren bij De Lijn. Steeds opnieuw als het over fietsen gaat, dan loopt het wat moeilijker bij de Lijn zowel over Bluebikes, fietsenstallingen enzovoort.

De minister liet weten dat er uiteraard rekening moet gehouden worden met de technische mogelijkheden van de toestellen, maar niettemin heeft De Lijn de operationele doelstelling om in te zetten op combimobiliteit. Er staat duidelijk te lezen dat De Lijn de mogelijkheden onderzoekt die reizigers hebben om een eigen (plooi)fiets mee te nemen in de bus en tram en wat de operationele impact hiervan is op het capaciteitsbeheer, de veiligheid, de toegankelijkheid en het type voertuigen. Naar aanleiding van deze operationele doelstelling heeft De Lijn een onderzoek verricht naar de mogelijkheden om het gebruik van de fiets op het openbaar vervoer te versterken. De resultaten van dit onderzoek heeft de minister vandaag nog niet. Maar de minister beloofde Fournier wel beterschap. Is het niet tegen deze zomer dan is het zeker tegen 2022. Wordt dus vervolgd.

[1] https://help.delijn.be/hc/nl/articles/360039675831-Mag-ik-mijn-vouw-fiets-of-step-meenemen-op-de-bus-of-tram-

[2] https://help.delijn.be/hc/nl/articles/360039271632-Mag-ik-mijn-fiets-meenemen-op-de-Kusttram-