Nieuw netwerk tussen gemeenten, provincie en de Vlaamse Overheid staat in de steigers

 

In het Vlaams regeerakkoord vroeg CD&V om meer werk te maken van fietsinfrastructuur en een fastteam op te zetten die de realisaties versneld uitvoert. Vandaag liet minister Lydia Peeters weten aan Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier dat er eind augustus een nieuw platform wordt opgericht met de gemeenten, provincies en Vlaamse Overheid. Dit platform zal geleid wordt door een externe coördinator en moet het Vlaams fietsbeleid aanzwengelen.

 

In 2010 werd het Fietsteam opgericht. Het team bracht gedurende enkele jaren de betrokken actoren binnen verschillende overheden samen, maar kwam vanaf 2018 niet meer samen. CD&V zag dat de voorbije legislatuur niet altijd alle middelen voor fietsinfrastructuur werden gebruikt, omdat planning en coördinatie te lang op zich lieten wachten. De middelen waren er wel, maar de administraties waren niet klaar.

 

CD&V pleit daarom blijvend om in te zetten op een versnelde realisatie van fietspaden met sterke opvolging. Fournier: “Mijn partij heeft daarom in het verkiezingsprogramma gepleit voor een pro-actievere aanpak door de administratie en de oprichting van een projectteam om de realisatiegraad van nieuwe fietspaden te verhogen, zeker nu we deze legislatuur het budget voor de jaarlijkse fietsinvesteringen laten stijgen tot 300 miljoen euro. In het Regeerakkoord werd dit voorstel weerhouden. Het projectteam zou binnen MOW worden gereorganiseerd.”

 

Fournier zag de voorbije lockdown hebben we heel wat mensen op de fiets zien stappen en vroeg daarom aan minister Peeters een stand van zaken in dit dossier. De minister had positief nieuws. Eind augustus wordt een nieuwe netwerkorganisatie tussen steden en gemeenten, de provincie en de Vlaamse overheid opgericht waar ze op een gelijkwaardige manier samenwerken om het functioneel fietsen in Vlaanderen een boost te geven.

 

De minister vulde verder aan dat dit nieuwe netwerk een eerste keer zal samen komen in augustus en zal geleid worden door een coördinator die het dagelijks procesmanagement op zich zal nemen. “Een externe professionele coördinator zal, onafhankelijk van alle betrokkenen, het proces aanjagen en zorgen voor een boost in het fietsbeleid”.

 

Fournier vroeg aanvankelijk voor een coördinerende rol voor de provincies, maar kan zich vinden in het voorstel. Ze waarschuwt tegelijkertijd voor te veel coördinatoren. “Het is goed dat de teams terug samen komen met een coördinator, maar een externe begeleider kan de administraties niet aansturen. We moeten vooral sneller een schup in de grond krijgen en ik kijk dan ook met interesse uit naar de eerste samenkomsten van het platform met verschillende overheden.”

 

Meer info en de link naar het volledige verslag:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1411517/verslag/1414576