Peeters investeert 35 miljoen i.p.v. 10 miljoen euro in vrachtwagenparkings

Al vele jaren pleit Martine Fournier voor de nodige investeringen op de parking langs de grensovergang in Rekkem. De vorige minister van Openbare Werken stuurde dit project op de lange baan, maar minister Peeters maakt er nu eindelijk werk van. Ze investeert niet alleen in Rekkem, maar alle vrachtwagenparking langs de snelwegen worden deze legislatuur sterk verbeterd. In totaal voorziet de Vlaamse regering 35 miljoen euro voor investeringen in veiligheid en netheid.

Vlaams Parlementslid Martine Fournier vernam van de gouverneur van West-Vlaanderen dat er een veiligheidsvergadering was geweest tussen de federale minister van Binnenlandse Zaken (Pieter De Crem) en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken (Lydia Peeters) over de problemen met de transmigranten op de snelwegparkings. Op dat overleg hebben de ministers engagementen opgenomen om tot een structurele oplossing te komen.

De Vlaamse overheid engageert zich binnen hun bevoegdheid in de eerste plaats over de snelwegparkings. Hiervoor zal de minister overgaan tot een gefaseerde uitrol van de herinrichting van de snelwegparkings om zodoende het beveiligingsniveau overal te verbeteren. De minister zegt: “We gaan dat enerzijds doen door het inzetten van bewakingsteams, dus die bewakingscontracten met de private bewakingsfirma's. Anderzijds zorgen we ervoor dat alle dienstenzones op snelwegparkings die gevoelig zijn voor transmigratieproblematiek, telkens voorzien worden van een hekwerk. […] Het doel is om per twaalf standplaatsen voor vrachtwagens minstens één camera te voorzien.”

Verder engageerde de minister zich ook om waar nodig, maar vooral in West-Vlaanderen, te zorgen voor een middenbermbeveiliging voor personen die telkens de autosnelweg oversteken. Op die manier moet vermeden worden dat er plotseling mensen opduiken op de snelweg. Hiermee gecombineerd wordt ook het verhaal van het sluikstorten aangepakt, door onder andere extra opruimacties te organiseren.

Fournier wilde natuurlijk ook weten welke middelen hiertegenover staan. De minister liet weten dat ze deze legislatuur nog een bedrag van 35 miljoen euro wil vrijmaken. 10 miljoen euro is al voor het jaar 2021. Het gaat hierbij dan specifiek over een infrastructurele verbetering van Boorsem (Maasmechelen) en het voortzetten van de bewakingsopdrachten in 2021, plus dan opnieuw de andere maatregelen, zijnde camerabewaking, de parking afsluiten, de middenbermbeveiliging en zorgen voor een aangepaste toegang voor politiediensten.

De minister vulde tot slot nog aan: “Jaarlijks zullen enkele dienstenzones die we in eigen beheer hebben, heringericht worden. U weet dat we er een aantal in concessie gegeven hebben en een aantal in eigen beheer hebben bij AWV. In eerste instantie wordt dan vooral gekeken naar die van Boutersem, Diepenbeek, Waasmunster en Rekkem, omdat daar ook telkens moet worden gekeken naar meer parkeercapaciteit voor vrachtwagens, aangezien de nood daar heel hoog was.”