Op 12 april keurde de Vlaamse erkenningscommissie het Betaald Educatief Verlof voor brandweervrijwilligers goed. Na verschillende parlementaire vragen en gesprekken met Brandweervereniging Vlaanderen is Martine Fournier tevreden dat brandweervrijwilligers eindelijk kunnen genieten van Betaald Educatief Verlof tijdens hun basisopleiding.

 

Sinds de brandweerhervorming moeten brandweermannen verplicht meer uren opleiding volgen. Dit kan problemen veroorzaken bij het vinden van voldoende vrijwilligers. Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier denkt dat het beter voorkomen dan genezen is en stelde aan minister van Werk Philippe Muyters voor om Betaald Educatief Verlof voor brandweervrijwilligers mogelijk te maken. De minister kon zich vinden in haar voorstel.

Fournier bleef het thema opvolgen in de commissie en ondertussen had ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zich voorstander verklaard van Betaald Educatief Verlof voor vrijwillige brandweerlieden. Begin januari 2016 vernam Fournier in het Vlaams Parlement dat de brandweerorganisaties nog geen aanvraag voor de Vlaamse erkenningscommissie hadden ingediend. Ze vroeg Brandweervereniging Vlaanderen om hier werk van te maken. De vereniging heeft dit gedaan en met succes.

Op 12 april 2016 werd het Betaald Educatief Verlof voor brandweervrijwilligers goedgekeurd. Martine Fournier is heel tevreden: “Met deze mogelijkheid komt de regering tegemoet aan de belofte uit het regeerakkoord om de balans tussen werk, privé en brandweer voor de vrijwilligers beter af te stemmen.”

Overzicht van de vragen van Martine Fournier:

-          22 januari 2015; Vraag om uitleg over de implementatie van Betaald Educatief Verlof bij vrijwillige brandweerlui van Martine Fournier aan minister Philippe Muyters: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/947666/verslag/950596

 

-          Bijhorend persbericht en interview op WTV-FOCUS: http://martinefournier.be/nl/binnenkort-betaald-educatief-verlof-voor-brandweervrijwilligers

 

-          7 mei 2015; Tussenkomst Martine Fournier op een vraag om uitleg overr Betaald Educatief Verlof van Bart Van Malderen aan minister Philippe Muyters: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/976918/verslag/979974

 

-          3 juni 2015; Schriftelijke vraag Betaald Educatief Verlof voor vrijwillige brandweerlui – Overleg van Martine Fournier aan minister Philippe Muyters: https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/977464

 

-          7 januari 2016; vraag om uitleg over Betaald Educatief Verlof voor vrijwillige brandweerlui van Martine Fournier aan minister Philippe Muyters: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1023087/verslag1026840