Alexander D'Hooghe, die eerder in de aandacht kwam als intendant van de Oosterweelverbinding, gaat Kustvisie coördineren, de langetermijnvisie om Vlaanderen te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel. Dat zei Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) donderdag in het parlement na vragen van Bert Maertens (N-VA) en Martine Fournier (CD&V).


Kustvisie was eerder een complex project, maar die aanpak werd stopgezet. De aanduiding als 'complex project' werd geïntroduceerd in 2014 om moeilijke infrastructuurdossiers, zoals de Limburgse Noord-Zuidverbinding, weer vlot te trekken. Om tot een snellere uitvoering te komen, zouden de verschillende alternatieven voor een project samen worden onderzocht. Het studiewerk verloopt zo veel mogelijk parallel en alle parti jen krijgen inspraak.


"De voorbije jaren is gebleken dat het erg moeilijk is om voor het project Kustvisie vooruitgang te boeken binnen het kader van het decreet complexe projecten", zei Peeters. "Vooral de voorgeschreven publieke raadpleging was een groot obstakel. Het publiek reeds bevragen over iets wat zich op hoog strategisch niveau en ver in de toekomst bevindt, na 2050, is niet vanzelfsprekend."


Kustvisie wordt nu verder uitgewerkt met een aanpak op maat, waarbij zal worden voortgewerkt op het reeds geleverde werk. Alexander D'Hooghe krijgt de leiding van een groep experts.


"We weten dat D'Hooghe er in het verleden al in geslaagd is om tegengestelde visies en belangen te verzoenen en dus draagvlak te creëren", reageerde Bert Maertens.


"Ik hoop echt dat het er hiermee geen vertraging komt op al die verschillende aspecten om onze kust te beschermen", zei Martine Fournier. "Het veiligheidsplan voor de kust is zeker geen regionaal dossier. De impact van de stijging van de zeespiegel heeft een grote impact op Vlaanderen."

Bron: BELGA