BESTUUR

 • Sterker inzetten op een klantgerichte stedelijke dienstverlening.
 • De aanvullende personenbelasting, de gemeentebelasting en de onroerende voorheffing worden opnieuw niet verhoogd!
 • Verhoogde burgerparticipatie over alle beleidsdomeinen heen.
 • Opwaardering van onze stedelijke adviesraden.

MOBILITEIT

 • Verdubbelen van het budget voor onderhoud en (her)aanleg van onze voetpaden.
 • Koning Fiets krijgt een prominente plaats in onze straten.
 • Complexe verkeerscirculaties worden onder de loep genomen en aangepakt.
 • Er komt een centraal meldpunt om problemen op het openbaar domein te signaleren.
 • Een duidelijk en vereenvoudigd parkeerbeleid in Menen, in samenspraak met handelaars en bewoners. Parkeren in Lauwe en Rekkem blijft gratis.
 • Het delen van vervoersmiddelen wordt gestimuleerd.

LOKALE ECONOMIE

 • Een denktank oprichten met handelaars, ondernemers en deskundigen om werk te maken van bedrijvige handelsassen en wijkkernen.
 • De herinrichting van de marktpleinen in Menen, Lauwe en Rekkem wordt telkens in overleg met bewoners en handelaars aangepakt.
 • Voor onze landbouwers worden de grachten frequenter gereinigd.

MILIEU

 • Onze talrijke wandelwegen onderhouden en renoveren.
 • Zwerfvuil, sluikstorten en dierlijke uitwerpselen kordater aanpakken via GAS-boetes en/of alternatieve maatregelen.
 • Groene stroomprojecten ondersteunen met deskundigheid vanuit onze stadsdiensten.
 • Aanleg van een recreatieve zone ter hoogte van de Geluwebeek.
 • Een duurzame ontwikkeling van het groene Barakkenpark.

VERENIGINGEN, BUURTEN EN JEUGD

 • Er wordt een budget voorzien voor buurtinitiatieven en actieve buurtwerkingen.
 • Online tool voor het huren van zalen door onze verenigingen.
 • Ons uitgebreide verenigingsleven wordt zowel financieel, logistiek als met advies verder ondersteund.
 • Verder investeren in buurt- en jeugdopbouwwerk.
 • Meer middelen voorzien voor een duurzaam jeugd-, sporten cultuurbeleid.
 • Een polyvalente ontmoetingsruimte in hoeve Haute Cense.

VEILIGHEID

 • De stedelijke preventiedienst verder uitbreiden, want voorkomen is beter dan genezen.
 • Ijveren voor een gezamenlijk politiecommissariaat met Frans-Belgische patrouilles 24 op 24 uur / 7 dagen op 7.
 • De politiecombi wordt een digitaal kantoor waarin alle administratieve afhandeling ter plaatse kan gebeuren.
 • Uitbreiden van het cameraschild, verder investeren in mobiele ANPR-camera’s en omgevingscamera’s.

WONEN

 • Een fonds maakt mogelijk dat leegstaande, verkrotte woningen aangekocht en gerenoveerd worden.
 • Meer energiezuinige woningen, door vervangingsnieuwbouw en ecologische woonprojecten in een groene omgeving.
 • In samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij !Mpuls voorzien we in een voldoende aanbod van aangepaste woningen, ook voor ouderen en personen met beperking.
 • Streven naar een gevarieerd woonaanbod dat antwoorden biedt op alle woonnoden, voor alle gezinssituaties en (nieuwe) inwoners.

ZORG & WELZIJN

 • Zorgbuurten creëren waarin bewoners elkaar dagdagelijks kunnen bijstaan en dit over generaties heen.
 • Meer zitbanken en rustpunten in onze openbare ruimte.Inzetten op preventie en gezondheidspromotie.
 • Maximale ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking richting de reguliere arbeidsmarkt.
 • Initiatieven die occasionele kinderopvang aanbieden of oprichten zullen we ondersteunen.

Bekijk onze programmabrochure hier.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.