Samen met de collega's Dirk de Kort, Karin Brouwers, Lode Ceyssens, Koen Van den Heuvel en Orry Van de Wauwer heeft Martine Fournier een conceptnota over de aanvullende maatregelen om de files terug te dringen ingediend in het Vlaams Parlement.

Met deze deze conceptnota juichen we de investeringen van de Vlaamse Regering in onze mobiliteitsinfrastructuur toe. We zijn er tegelijk van overtuigd dat investeringen in infrastructuur alleen niet voldoende zijn. Er is een onderbouwde visie op onze mobiliteit nodig om een gedragsverandering te realiseren naar meer fietsen, meer openbaar vervoer, meer deelsystemen, meer duurzaam goederenvervoer enzovoort. In die visie mogen de onderstaande elementen niet ontbreken. 

 • Verleid mensen om te fietsen door:
  – een concreet actieplan voor fietsveiligheid uit te werken;
  – te zorgen voor een maximaal conflictvrije fietsinfrastructuur;
  – kwaliteitsvolle fietsdeelsystemen uit te werken, met de deelfiets als volwaardig vervoermiddel en voor het voor- en natraject van het openbaar vervoer;
  – te zorgen voor een ruimer toepassingsgebied van het Pendelfonds;
  – werk te maken van een echte fietscultuur en een voortrekkersrol te spelen als
  Vlaamse overheid.

 • Verleid mensen om de bus of tram te nemen door:
  – de frequentie en de commerciële snelheid te verhogen;
  – een geïntegreerde dienstverlening en een geïntegreerd ticket of tarief aan te bieden;
  – overdraagbare abonnementsformules aan te bieden;
  – werk te maken van realtime-informatie over de vertrektijden van bussen en halteaankondigingen;
  – het nieuwe concept van basisbereikbaarheid kwaliteitsvol uit te bouwen, met de volgende aandachtspunten:
  - een voldoende fijnmazig kernnet en aanvullend net;
  - een voldoende aanbod, ook in de daluren;
  - voldoende budget en ondersteuning aan de vervoerregio’s om te innoveren;
  - de optimale inpassing van de fiets in de vervoerketen;
  - aandacht voor specifieke doelgroepen met specifieke behoeften.
 • Zie toe op de realisatie van de Vlaamse spoorprioriteiten.
 • Zet in op trein- en bushaltes op strategische plaatsen langs autosnelwegen, metsnelle verbindingen naar de steden.
 • Richt bussen in als werkplekken en maak afspraken met werkgevers zodat de arbeidstijd begint te lopen vanaf het vertrek. Zo kan de balans tussen werk en privé aanzienlijk verbeteren.
 • Maak verkeerslichten slim om een maximale doorstroming te realiseren zonder in te boeten op de veiligheid en stel daarvoor ook ‘fleet data’ ter beschikking van de lokale besturen.
 • Werk, in afwachting van een federale realisatie, aan maatregelen die sturen in de richting van een volwaardig mobiliteitsbudget.
 • Zet in op Mobility as a Service.
 • Stuur aan op goederenvervoer over het water en het spoor.
 • Maak de kilometerheffing voor vrachtwagens slim door ’s nachts lagere tarieven of nultarieven in te voeren.
 • Maak e-commerce efficiënter door in te zetten op centrale ophaal- en leverpunten, ‘last mile’-leveringen met de fiets, ecowagens, sensibilisering, de bundeling van leveringen enzovoort.
 • Onderzoek of een combinatie van het vervoer van goederen en mensen mobiliteitsstromen kan optimaliseren en ga na hoe dat het best kan worden georganiseerd.
 • Werk een architectuurnota af zodat de volgende regering onmiddellijk de slimme kilometerheffing voor personenwagens kan invoeren. Die kilometerheffing moet afhankelijk zijn van het tijdstip, de plaats en de milieukenmerken van het voertuig, en er moet voor voldoende alternatieve vervoersmodi worden gezorgd. Overtuig de andere gewesten en werk verder aan het  draagvlak.
 • Steun systemen voor het delen van auto’s, ritten en fietsen.
 • Stel alles in het werk om de doelstellingen van de gedeelde mobiliteit van Green Deal te halen.
 • Ontwikkel een visie op de zelfrijdende wagen zodat die revolutie onze levenskwaliteit ten goede komt. Maak de infrastructuur intelligent en maak in de tussentijd gebruik van de kansen die geconnecteerde en coöperatieve systemen bieden.
  Verhoog de verkeersveiligheid en maak verder werk van een goed georganiseerde ongevallenafhandeling.

Lees de volledige tekst HIER.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.