Tijdens de begrotingsbesprekingen van het Vlaams Parlement kwam Martine Fournier tussen over de fietsveiligheid in Vlaanderen.

De tussenkomst van Martine:

In de plenaire vergadering van vorige week beantwoordde Minister Weyts een groot aantal vragen over fietsveiligheid. Deze vragen kwamen er naar aanleiding van de verkeersveiligheidsbarometer voor het derde kwartaal van Vias. Vooral de stijging van het aantal fietsslachtoffers valt op: het aantal verkeersdoden bij fietsers stijgt met 40% en ook het aantal gewonde fietsers neemt toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

 

In zijn antwoord verwees de Minister vorige week - net als eerder bij de begrotingsbespreking in onze commissie - naar de historische stijging van het investeringsbudget voor fietsinfrastructuur. Voor 2018 was er 110 miljoen euro beschikbaar, voor 2019 zal dit 120 miljoen euro zijn. Investeren in kwaliteitsvolle, veilige, vlotte fietsverbindingen en in conflictvrije kruispunten is noodzakelijk wil men fietsen veiliger maken. Het vrijmaken van meer middelen hiervoor is dan ook goed. Minstens even belangrijk, zo niet belangrijker is wat men met de vrijgemaakte middelen realiseert. De beleidsbrief leert ons dat er deze legislatuur 800 kilometer fietspad werd aangelegd of heraangelegd.  Dat cijfer verbaast ons enigszins. Ten opzichte van vorige legislatuur werd er - ondanks de historisch hoge budgetten - minder dan de helft gerealiseerd. Vorige legislatuur werd er immers 1750 kilometer nieuw en vernieuwd fietspad aangelegd. Volgens Minister Weyts is dit aantal gerealiseerde kilometer een oninteressant cijfer. Hij stelt te hebben geïnvesteerd in dure missing links waarbij het vaak niet om veel meters gaat maar wel om het sluitend maken van bepaalde fietstrajecten aan een hoge kostprijs. Echter ook daar werd vorige legislatuur werk van gemaakt. Er werden 72 fietsbruggen en – tunnels aangelegd. Op onze vraag naar hoeveel missing links u deze legislatuur dan wel heeft weggewerkt blijft u het antwoord schuldig. Mijn collega Dirk de Kort heeft het antwoord ondertussen opgevraagd in een schriftelijke vraag. Hopelijk krijgen we daarrond binnenkort klaarheid zodat we de volledige balans kunnen opmaken.

 

Wij pleiten al lang voor Koning Fiets. Ons aanvoelen is dat iedereen het er ondertussen over eens is dat fietsen een volwaardige manier is om zich te verplaatsen, niet alleen in het weekend maar ook als een gezond alternatief voor de files. Het stemt ons hoopvol dat de vrijgemaakt middelen in stijgende lijn gaan. Voor CDD&V mag dit volgende legislatuur nog meer zijn en moet ook de realisatie van kwaliteitsvolle en veilige fietsverbindingen volgen op het terrein.  

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.